Vo Hviezdoslavove chystajú nové plochy na výstavbu, pribudne 63 domov

V bratislavskom satelite predložili úradom zámer, ktorý počíta s vytvorením nových stavebných parciel 11. 7. 2018

Zámer, ktorý nesie pracovný názov Rozvojová plocha 29, rieši výstavbu mimo zastaveného územia obce v lokalite nazývanej Podháj. V súčasnosti je parcela vedená ako orná pôda. Areál je zo severozápadnej a juhozápadnej strany ohraničený obytnou zónou, zo severovýchodnej a juhovýchodnej strany zase susedí s ornou pôdou. Odpoveď na dopyt „Riešená lokalita bola vybraná z hľadiska jej vhodnosti pre daný účel výstavby a súladu so všetkými záväznými územnoplánovacími dokumentáciami. Územie je dobre dopravne prístupné a bezproblémovo pripojiteľné na potrebné inžinierske siete,“ píše predkladateľ v zám...

Článok dodal server www.etrend.sk. Celý článok nájdete tu.

TOPlist TOPlist